«Загрози у сфері екологічної та техногенної безпеки та їх вплив на стан національної безпеки (моніторинг реалізації Стратегії національної безпеки)». Аналітична запискаРезюме

 

Визначено тенденції та характер змін загроз у сфері екологічної та техногенної безпеки в контексті моніторингу реалізації Стратегії національної безпеки України. Наголошено, що високий рівень техногенного навантаження та надмірний антропогенний вплив на територію України обумовлений наявністю комплексу гірничодобувних, хімічних, енергетичних об’єктів, значною кількістю промислово-міських агломерацій і високою щільністю населення у промислово-розвинутих регіонах держави.

 

Показано, що реальні загрози для населення і довкілля формує значний обсяг відходів виробництва та споживання і неналежний рівень їх вторинного використання, переробки та утилізації. Наголошено на необхідності ухвалення рамкового закону в цій сфері, в якому необхідно визначити механізми запобігання та зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від управління відходами, сприяння їх повторному використанню і відновленню в якості вторинної сировини та енергетичних ресурсів.

 

Підкреслено необхідність подальшого вдосконалення державної системи моніторингу довкілля, незадовільний стан якої визначено як актуальну загрозу національній безпеці в екологічній сфері. Наголошено на необхідності удосконалення єдиної державної системи та сил цивільного захисту, що потребує запровадження дієвої системи взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади для реалізації державної політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру, розвитку нормативно-правової бази та підвищення рівня технічного забезпечення сил цивільного захисту.

 

Акцентовано увагу на зростанні екологічних і техногенних загроз у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил, найбільш актуальними з яких є значне погіршення якості питної води, порушення в роботі систем господарського та питного водопостачання, затоплення шахт на окупованій території, що призводить у тому числі до виходу високо мінералізованих шахтних вод на поверхню і значного забруднення водоносних горизонтів.

 

З урахуванням визначених тенденцій формування та прояву актуальних загроз національній безпеці у сфері екологічної та техногенної безпеки запропоновано рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо відпрацювання необхідних заходів з метою мінімізації та запобігання вказаних загроз.


завантажити


читайте також:


«Щодо розробки та затвердження «Національного плану захисту критичної інфраструктури»». Аналітична записка
«Забезпечення безперервності процесу управління у сфері національної безпеки». Аналітична записка.
«Актуальні виклики та загрози енергетичній безпеці України». Аналітична записка
«Щодо імплементації положень Закону України «Про національну безпеку України» у частині реформування Служби безпеки України». Аналітична записка
«Європейський досвід енергозбереження як інструмент попередження енергетичної бідності. висновки для України». Аналітична записка